โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค่านิยมองค์กร "ACTS +3S"

A: Agility ปรับไว
C: Customer target ให้ใจ  
T: Technology & Innovation ล้ำสมัย  
S: Social devotion ให้สังคม     


เพื่อการให้บริการ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มี 3 S 
Simple - การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้มารับบริการ เข้าถึงได้ง่าย 
Safety - การให้บริการการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย
Satisfaction - การให้บริการการให้บริการ ที่ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ

Srinagarind Conference
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องราวดี ๆ ที่ต้องแชร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง