โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ขอเชิญบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2565


ขอเชิญบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

การจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2565 “KM & R2R for Innovation 2022” ซึ่งสามารถส่งผลงานตามหัวข้อดังนี้

1) ด้านสนับสนุนการบริการ

2) ด้านการรักษาพยาบาล

3) ด้านสนับสนุนการบริหารงาน

4) ด้านการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา

5) ด้านการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม


โดยสามารถส่งผลงานฯ

ได้ที่ E-mail: hrkm.mdkku@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


ไม่จำกัดประเภทผลงาน จำนวนเรื่อง จำนวนโครงการ ทั้งนี้ผลงานเรื่องเดียวกันให้นำเสนอได้เพียงรูปแบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมจะได้รับการเผยแพร่บนแอปพลิเคชัน MD ACTS และได้เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาผลงานเพื่อรับรางวัล กว่า 80,000 บาท


แบบฟอร์มการส่งบทความ https://kku.world/2k75j

23 เดือนที่แล้ว
Srinagarind Conference