โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อแพทย์

อายุรกรรม 8

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
โรคระบบประสาทและสมอง
ทดสอบ
พบแพทย์
ความเชี่ยวชาญ: ....
วุฒิการศึกษา