โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

Best Practice เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ของบุคลากร Knowledge sharing เรื่องราวดีๆ แนวคิด แนวปฎิบัติดีๆ ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจติดตาม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลการปฎิบัติงานที่ดี และมีความสุขในการปฎิบัติงาน


21 เดือนที่แล้ว
เรื่องราวดี ๆ ที่ต้องแชร์