โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

ห้องตรวจรักษ์ปทุม

(ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับเต้านม)