โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่เคยมาโรงพยาบาล