โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่องราวดี ๆ ที่ต้องแชร์