โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ
ID หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
124 รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประกาศ 2 วันที่แล้ว
106 ขอเเจ้งขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มใบเเจ้งความจำนงชำระเงินเอง กรณีการขอรักษาเกินสิทธิบัตรทองและสิทธิอื่นๆ ประกาศ 12 เดือนที่แล้ว
76 ประกาศ 114/2565 เรื่อง การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ 21 เดือนที่แล้ว
13 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คณะเเพทยศาสตร์ ประกาศ 24 เดือนที่แล้ว
14 เกณฑ์จริยธรรม และแนวปฏิบัติ ประกาศ 25 เดือนที่แล้ว
11 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกาศ 25 เดือนที่แล้ว