โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ
ID หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
104 รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกาศ 2 เดือนที่แล้ว
106 ขอเเจ้งขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มใบเเจ้งความจำนงชำระเงินเอง กรณีการขอรักษาเกินสิทธิบัตรทองและสิทธิอื่นๆ ประกาศ 3 เดือนที่แล้ว
76 ประกาศ 114/2565 เรื่อง การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ 11 เดือนที่แล้ว
13 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คณะเเพทยศาสตร์ ประกาศ 15 เดือนที่แล้ว
14 เกณฑ์จริยธรรม และแนวปฏิบัติ ประกาศ 15 เดือนที่แล้ว
11 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกาศ 16 เดือนที่แล้ว