โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ
ID หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
86 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศ 3 เดือนที่แล้ว
76 ประกาศ 114/2565 เรื่อง การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ 4 เดือนที่แล้ว
13 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คณะเเพทยศาสตร์ ประกาศ 7 เดือนที่แล้ว
14 เกณฑ์จริยธรรม และแนวปฏิบัติ ประกาศ 8 เดือนที่แล้ว
11 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกาศ 8 เดือนที่แล้ว