โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
01.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2565.pdf 558.94 KB 8 วันที่แล้ว
02.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf 394.91 KB 8 วันที่แล้ว
03.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ก.พ. 2566.pdf 441.49 KB 8 วันที่แล้ว
04.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน มี.ค. 2566.pdf 1.46 MB 8 วันที่แล้ว
05.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf 1.57 MB 8 วันที่แล้ว
06.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.pdf 1.64 MB 8 วันที่แล้ว
07.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2566.pdf 1.6 MB 8 วันที่แล้ว
08.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566.pdf 1.32 MB 8 วันที่แล้ว
09.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญทางระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม 2566.pdf 1.74 MB 8 วันที่แล้ว
10.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2566.pdf 1.64 MB 8 วันที่แล้ว
11.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน ต.ค. 2566.pdf 1.85 MB 8 วันที่แล้ว
12.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2566.pdf 1.59 MB 8 วันที่แล้ว
13.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน ธันวาคม 2566.pdf 1.67 MB 8 วันที่แล้ว
14.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวัง เดือน มกราคม 2567.pdf 2 MB 8 วันที่แล้ว
15.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf 1.62 MB 8 วันที่แล้ว
16.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf 1.47 MB 8 วันที่แล้ว
17.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2567.pdf 1.22 MB 8 วันที่แล้ว
18.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf 1.14 MB 8 วันที่แล้ว
19.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf 1.52 MB 8 วันที่แล้ว
8 วันที่แล้ว
ประกาศ