โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ
ID หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
18 แนวปฏิบัติในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชำระเงินเอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 1 เดือนที่แล้ว
17 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อกรณีเกินศักยภาพ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 1 เดือนที่แล้ว
19 การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปทำหัตถการระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 1 เดือนที่แล้ว