โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

อีกก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการทางการแพทย์


อีกก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคนอีสานที่รักของเรา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดแห่งใหม่ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนา ชั้น 7  

          การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดจัดเป็นนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เปลี่ยน โฉมหน้าและผลการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาและ โรคทางพันธุกรรมไปโดยสิ้นเชิง สามารถทำให้มะเร็งหายขาด กลับมาเป็นปกติ หรือทำให้โรคสงบยาวนาน อนุสาขาวิชาโลหิตวิทยา สาขาอายุรศาสตร์ ได้เริ่มต้นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 และให้การรักษามาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันรวม 14 ปี มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายแล้วทั้งสิ้น 134 รายและได้พัฒนาขยายศักยภาพการรักษาจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยใช้เซลล์ตนเองเท่านั้นจนสามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยใช้เซลล์จากผู้บริจาคที่มี HLA เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว หรือ Haplo-Identical transplantation ซึ่งถือเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่มีความซับซ้อนสูงสุดได้สำเร็จทัดเทียมโรงเรียนแพทย์ชั้นนำอื่น

          ศูนย์และหอผู้ป่วยนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทีมอายุรแพทย์ ทีมกุมารแพทย์ หลากหลายอนุสาขา ทีมพยาบาลและทีมคลังเลือดกลาง การเปิดหอผู้ป่วยใหม่ในวันนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการรักษานี้ แก่ผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศแล้วยังเป็นการขยายศักยภาพรองรับการเริ่มพัฒนาเซลล์บำบัดเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป ภายในหอผู้ป่วยมีการติดตั้งระบบกรองอากาศคุณภาพระดับสูงตามมาตรฐานสากลมีระบบควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน ความชื้นและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ เพื่อให้บริเวณที่ผู้ป่วยพักอยู่สะอาดมากที่สุด และลดอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนให้ต่ำที่สุด โดยมีประตูแรงดันอากาศ 2 ชั้น 

 

มี nurse station ที่ติดตั้งระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย และระบบอากาศภายในตลอดเวลา โดยมีสัญญาณเตือน หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น 

 
มีห้องรวมรองรับผู้ป่วย 4 ราย พร้อมระบบกรองอากาศ class 10000 สำหรับผู้ป่วยและผู้บริจาคที่มาเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือเซลล์อื่น 

 
ส่วนผู้ป่วยที่มารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด หรือเซลล์บำบัดจะพักในห้องเดี่ยว ส่วนตัว 1 ห้อง 1 คน พร้อมระบบกรองอากาศ class 1000 ภายในห้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน 
 
มีห้องน้ำภายในตัวแยกจากผู้อื่น โดยแยกส่วนเปียกสำหรับการอาบน้ำ และส่วนแห้งสำหรับการขับถ่าย
 
 
และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่น รวดเร็วตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดี 


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและพี่น้องชาวอีสาน และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมกับความไว้วางใจ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล 

 

19 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์