โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

สื่อเผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชน


 

 

 
 
     
 
   

 

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนสื่อสุขภาพ
แบบฟอร์มสื่อแผ่นพับ
แบบฟอร์มสื่อหนังสือ
แบบฟอร์มโปสเตอร์ไวนิล

 

 
 หากท่านต้องการสื่อสุขภาพต่างๆโปรดติดต่อ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ  โทร. 043-363 079 

 

18 เดือนที่แล้ว
บทความสุขภาพ