โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565


 ขอเชิญ #ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

(ที่ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เท่านั้น)

รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565 

 #สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนในปีนี้

โปรดนัดหมายล่วงหน้าทางไลน์ก่อนเข้ารับบริการ #เท่านั้น

(สแกน QR Code ตามที่แนบ)

 ให้บริการ ณ จุดบริการ MD KKU Service หน่วยบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็ลทรัลขอนแก่น ชั้น G

เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565 เวลา 11.00 - 19.00 น.

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-9387686

19 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์