โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำปีการศึกษา 2566)


ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำปีการศึกษา 2566)

สาขาที่รับสมัครมีดังนี้

- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป 11 ตำแหน่ง (สำรอง 3 ตำแหน่ง)

- สาขาประสาทวิทยา 2 ตำแหน่ง

- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2 ตำแหน่ง

- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 1 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

(สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รูปแบบ onsite)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณภิรมย์ยา หรือ คุณสุจิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 043-363-746

หรือ Email: postgrad.medkku@gmail.com

สามารถกรอกใบสมัครได้โดยการ scan QR code ในโปสเตอร์

หรือ https://enketo.ona.io/x/pgJ2sIcM

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์