โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย


              วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดบริการหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เพื่อตรวจรักษาเด็กนักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นำทีมตรวจรักษาโดยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 67 ราย มีโรคที่ตรวจพบมากที่สุดคือกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาคือ หู ตา คอ จมูก

 

25 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์