โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจ การรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจ การรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
เชิญชวน (1) - สำเนา.png 2.07 MB 23 วันที่แล้ว
22 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์