โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


                วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


                โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์นำโดยรองศาสตราจารย์คัชรินทร์ ภูนิคม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคำโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจตาเด็ก ฯลฯ

                   ทั้งนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้ รถเข็น จำนวน 2 คัน , รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน 2 คัน , อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker Frame) จำนวน 2 อัน , ไม้เท้า 3 – 4 ขา จำนวน 5 อัน , หน้ากากอนามัย จำนวน 4 ลัง , น้ำดื่ม 30 แพ็ก และยาสามัญประจำบ้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ และรับบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนราว 300 ราย

29 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์