โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพัฒนาคุณภาพทุกประเภท


ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพัฒนาคุณภาพทุกประเภท ในวันประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ประจำปี 2567

และส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

19 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์