โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)


                    วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

                 โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจตา ตรวจมะเร็งเต้านม ฯลฯ

                        ทั้งนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้ รถเข็น (พร้อมยางอะไหล่) จำนวน 2 คัน , รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน 2 คัน , อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker Frame) จำนวน 2 อัน , หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง และยาสามัญประจำบ้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ และรับบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนราว 305 ราย

1 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์