โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม "Internal survey AHA"


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม "Internal survey AHA" เพื่อเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจรับรองกระบวนการคุณภาพตามารตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

20 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์