โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมสนับสนุน รพ.สุรินทร์ เซ็น MOU ดูแลการปลูกถ่ายอวัยยวะไต


     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566    ศ.นพ.ทรงศักดิ์    เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์   พร้อม นพ.ชุมนุม  วิทยานันท์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  จ.สุรินทร์  ลงนามความร่วมมือด้านการการดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะไต เพื่อให้การสนับดูแลการดูแลการปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาลสุรินทร์    

ซึ่งมีข้อตกตลงร่วมกันดังนี้ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ทางวิชาการในด้านการปลูกถ่ายไตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์

2.ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกทักษะบุคลากรทีมปลูกถ่ายไตให้กับทีมปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลสุรินทร์

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการปลูกถ่ายไตให้กับทีมปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลสุรินทร์

ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมมีการบรรยายถึงความเป็นมาและการดำเนินการของศูนย์ปลูกถ่ายไต และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

3 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์