โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
01.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2565.pdf 558.94 KB 2 เดือนที่แล้ว
02.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf 394.91 KB 2 เดือนที่แล้ว
03.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ก.พ. 2566.pdf 441.49 KB 2 เดือนที่แล้ว
04.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน มี.ค. 2566.pdf 1.46 MB 2 เดือนที่แล้ว
05.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf 1.57 MB 2 เดือนที่แล้ว
06.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.pdf 1.64 MB 2 เดือนที่แล้ว
07.รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2566.pdf 1.6 MB 2 เดือนที่แล้ว
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ