โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

นิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก ครั้งที่ 1


นิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก ครั้งที่ 1

 

ประมวลภาพบรรยาการศงานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
(ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยระหว่างแพทย์ผู้วิจัย
และอาสาสมัครในโครงการวิจัย ทั้งนี้มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการ CASCAP, บริษัท
AstraZeneca, บริษัท เซนต์เมด จำกัด, บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล และหน่วยงานวิจัยทางคลินิก
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์งานวิจัยคลินิกให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปรับทราบ
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ
ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen)

16 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์