โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ #โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี