ฝ่ายการบริการพยาบาลจัดกิจกรรมอบรมพนักงานใหม่
25 มค. 61

คณะศึกษาดูงาน รพ. จากหน่วยเป่าปอด รพ.ศรีนครินทร์
24 มค. 61 อ่านต่อ...


นักศึกษาพยาบาลจากประเทศจีน กัมพูชา ออสเตรีย
23 มค. 61 อ่านต่อ...
อบรมพนักงานใหม่
22 มค. 61 อ่านต่อ...

พยาบาลแผนการบริการพิเศษ1,2
19 มค.61 อ่านต่อ...
งานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
17 มค.61 อ่านต่อ...
นักศึกษามหาวิทยาลัยจูเจียง ประเทศจีน
(Youjiang Medical University for Nationalities)
15 มค.61 อ่านต่อ...
  ดูเพิ่มเติม....


home history interior activity contact home history interior activity contact