ฝ่ายการบริการพยาบาลจัดกิจกรรมอบรมพนักงานใหม่ 25 มค. 61
พร้อมพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้บุคลากรทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปปรับใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน


     

      

     

<<ย้อนกลับ