คณะศึกษาดูงาน รพ. จากหน่วยเป่าปอด รพ.ศรีนครินทร์ 24 มค. 61


     

      

<<ย้อนกลับ