โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

กำหนดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 3 ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น


10 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์