โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

Call Center ให้คำปรึกษาการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดบริการ Call Center ให้คำปรึกษาการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 14 และหมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


096 0126334 ทุกวัน เวลา 08.30-23.00 น.

043-363888 เฉพาะวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.

14 วันที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์