พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

       พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ความดีงามที่ยั่งยืน” พิพิธภัณฑ์แห่งความดีและคุณค่าแห่งเวลา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานเพื่อสังคมส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแบ่งเป็น 10 ห้อง ประกอบไปด้วย


       

1..โถงเปี่ยมสุข (โถงต้อนรับ)
2. จักรวาลแห่งความดีงาม
3. เส้นทางสู่ความจริง
4. ท้องทุ่งและขุนเขาทั่วแผ่นดินไทย
5. จุดเริ่มแห่งแรงบันดาลใจ
6. สาธารณะสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
7. ส่งต่อความดีไม่รู้จบสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
“มีคุณธรรม ทำด้วยใจ อุทิศให้แก่สังคม”
8. ร้านเปี่ยมสุข
9.ลานร่มเย็น1
10.ลานร่มเย็น2


home history interior activity contact home history interior activity contact