ที่ตั้ง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สว.2 ชั้น 3) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4336-6800


       

       


home history interior activity contact home history interior activity contact